Almanach Karaimski

Almanach Karaimski publikuje prace dotyczące karaimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju karaimoznawstwa. Do druku przyjmowane są niepublikowane wcześniej prace historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, recenzje oraz sprawozdania w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) oraz w języku polskim, rosyjskim i tureckim.

Nadesłane prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów z Rady Redakcyjnej lub/i recenzentów zewnętrznych powoływanych przez Redakcję.

Czasopismo jest wydawane przez Bitik - Oficynę Wydawniczą Związku Karaimów Polskich. Pierwszy tom ukazał się w roku 2007, od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako rocznik.

Czasopismo w latach 2013-2015 było zrealizowane dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, od roku 2016 jest realizowane dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Almanach Karaimski 2015,4

Aktualności

 

Punkty MNiSW

 
23 grudnia 2015 r. ogłoszony został przez MNiSW wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) Almanach Karaimski uzyskał 6 pkt.  
Opublikowane: 2015-12-23 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 4 (2015)

Spis treści

Artykuły

Nowy słownik języka krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego (2015) z dyskusją nad odrębnością tego języka w klasyfikacji języków w tle PDF
Michał Németh 7-17
Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944) PDF
Mariusz Pawelec 19-32
Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych PDF
Dorota Smętek 33-45
Kobieta w Karaim. Jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych Mardkowicza – punkt wyjścia do analizy porównawczej postrzegania kobiety w przysłowiach karaimskich, tureckich i polskich PDF
Kamila Barbara Stanek 47-63
Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku PDF
Katarzyna Stefaniak-Rak 65-78
Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu PDF
Anna Sulimowicz 79-100
Nieznany przekład Roty na język karaimski PDF
Anna Sulimowicz 101-116
Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia: 1916–1922 PDF
Jan Tyszkiewicz 117-126
Glossa do karaimskiej sfragistyki. Projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową PDF
Rafał Witkowski 127-144

Materiały źródłowe

Towarzystwo edukacyjne "Limmud Tora". Reforma szkolnictwa karaimskiego na początku XX w. w Trokach w świetle dokumentów. PDF
Mariola Abkowicz 147-165
Epizod z życia Seraja Szapszała PDF
Rafał Witkowski 167-172
Głos w dyskusji naukowej. Recenzja pracy Seraji Szapszała „Караимы в Литве” autorstwa Konstantinasa Jablonskisa PDF
Rafał Witkowski 173-182
Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej (1924–1928) PDF
Rafał Witkowski 183-215
Jerzy Jeremiasz Łopatto i jego Notatnik PDF
Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto 217-265

Recenzje

Stefan Gąsiorowski, Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581. PDF
Mariusz Pawelec 269-273
Petr Kaleta, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Koniasch Latin Press, Praha 2015, ss. 423, il., mapy, indeks osobowy, ISBN 978-80-87773-28-4. PDF
Mariusz Pawelec 275-278

Sprawozdania i komunikaty

IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands… organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku PDF
Marzena Godzińska 281-282
Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskorestauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015 PDF
Małgorzata Pronobis-Gajdzis 283-287


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2353-5466